menu obszary działalności stawki napisz
Kancelaria Prawna SP
menu
oferta
wynagrodzenie]
[napisz]
[wspólnota gruntowa]WSPÓLNOTA GRUNTOWA

Uprzejmie informuję, iż na zlecenie

Zarządu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w mieście
Augustów

          Kancelaria udziela wszelkich informacji związanych z aktualizacją wykazu osób uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej położonej na terenie miasta Augustowa ustalonego decyzją z dnia 27 maja 1964 r. Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Augustowie na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. nr 28, poz. 169 ze zm.)    
           Kancelaria dokonuje również wszelkich związanych z aktualizacją wykazu czynności,  w szczególności przyjmuje oświadczenia (druk dostępny w Kancelarii) oraz dokumenty potwierdzające przejście uprawnień do udziałów we wspólnocie gruntowej (odpisy zupełne ksiąg wieczystych, akty notarialne, orzeczenia sądowe i inne). Wszystkie osoby będące następcami prawnymi osób uwzględnionych we wskazanym powyżej wykazie są proszone   
o wykazanie swoich praw poprzez przedstawienie stosownych dokumentów i oświadczeń.       
            Jednocześnie Spółka informuje, iż wykazanie swoich uprawnień do udziałów we wspólnocie będzie uprawniało do uczestnictwa w ogólnym zebraniu członków Spółki.
 
Następcami prawnymi uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby, które:

• nabyły w formie pisemnej udział we wspólnocie gruntowej,
• nabyły od uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej wszystkie grunty gospodarstwa rolnego,
• nabyły od uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej część gruntów gospodarstwa rolnego wraz z umownym odstąpieniem praw do udziału we wspólnocie gruntowej,
• są spadkobiercami uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej i posiadają gospodarstwo rolne z którego posiadaniem był związany udział we wspólnocie gruntowej,
• są posiadaczami części (powstałej w wyniku działu spadku lub wyjścia ze współwłasności) gospodarstwa rolnego, z którego posiadaniem był związany udział we wspólnocie gruntowej.


 
                  Sylwia Piekarska © 2010.