menu obszary działalności stawki napisz
Kancelaria Prawna SP
[Rozmiar: 1541 bajtów]
[Rozmiar: 1386 bajtów]
[Rozmiar: 2685 bajtów]
[Rozmiar: 1592 bajtów]WYNAGRODZENIE:

Proponowane są następujące systemy rozliczeń:


System wynagrodzenia za konkretną czynność lub sprawę

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za prowadzenie określonej sprawy bądź wykonanie zleconej czynności (np. udzielenie porady, przygotowanie projektu umowy lub pisma, sporządzenie opinii). Koszty spraw sądowych uzależnione są od wartości przedmiotu sporu.


System rozliczeń godzinowych

Za udzieloną pomoc prawną nalicza się wynagrodzenie stosownie do ilości efektywnie przepracowanych nad daną sprawą godzin (wykazanych w rozliczeniu), z ograniczeniem maksymalnego wynagrodzenia. Wysokość stawki godzinowej ustalana jest indywidualnie z klientem.


System wynagrodzenia zryczałtowanego

Określone jest w postaci stałej, miesięcznej stawki bez względu na ilość poświęconego czasu.


Wynagrodzenie kancelarii w podstawowym zakresie oparte jest na stawkach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.


W ustalonym wynagrodzeniu uwzględniony jest podatek VAT.


Numer konta: Alior Bank S.A. 18 2490 0005 0000 4500 2352 3039


NIP: 8461499786


REGON: 200375188
                  Sylwia Piekarska © 2010.